ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Χωρίς κατηγορία – Αρχείο παλαιότερων ανακοινώσεων

Απαντητική επιστολή προς ΠΑΚΟΕ σχετικά με αναλύσεις νερού

                                                             


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                        

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΕΤΡΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.)

ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥΣ ΦΑΝΟΚΛΕΟΥΣ,

340 08  ΕΡΕΤΡΙΑ,

Τηλ.: 2229064400,

Fax: 2229064401

    

      

        Ερέτρια 14/12/2015

        Αρ. Πρωτ.:1847 

 

ΠΡΟΣ:   Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών 

             Ερευνών (ΠΑΚΟΕ)

   Λ. Αλεξάνδρας 28

              Τ.Κ. 10683, ΑΘΗΝΑ

             Τηλ:210 8100805/8101609/7230505 –   fax:210 7230505


 

 ΘΕΜΑ: «Ανίχνευση εξασθενούς χρωμίου σε δειγματοληψίες   του Δήμου Ερέτριας»

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7987/26-11-2015 έγγραφό σας.

 

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας αναφορικά με την αποστολή αποτελεσμάτων αναλύσεων και την ανίχνευση ποσοστών εξασθενούς χρωμίου σε δείγματα που ελήφθησαν από διάφορα σημεία του Δήμου Ερέτριας, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

-Εξασθενές χρώμιο, δεν έχει ανιχνευτεί ποτέ στο Δήμο Ερέτριας.

-Άμεσα, μετά τη δημοσίευσή σας, πραγματοποιήθηκαν εκ νέου αναλύσεις και μάλιστα σε δείγματα και από τις ίδιες περιοχές που λάβατε  δείγμα εσείς, αλλά και από όλες τις γεωτρήσεις του Δήμου Ερέτριας, από πλευράς του αρμόδιου φορέα για τη διαχείριση των αποθεμάτων πόσιμου ύδατος (ΔΕΥΑ Ερέτριας) και συγκεκριμένα ανατέθηκε σε διαπιστευμένο εργαστήριο η λήψη δειγμάτων και η περαιτέρω ανάλυση τους, ως προς τις χημικές τους ιδιότητες.

 Οι αναλύσεις επαναλήφθησαν δύο φορές.

Από τα αποτελέσματα που επισυνάπτονται συνημμένα, διαπιστώθηκε ότι δεν ανιχνεύτηκε εξασθενές χρώμιο.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ανακριβείς αναλύσεις που δημοσιεύσατε οδήγησαν σε έντονη ανησυχία

τόσο τη Δημοτική Αρχή όσο και τους κατοίκους και οικιστές του Δήμου , με σοβαρές συνέπειες στην κοινωνική ευρυθμία   και στον τουρισμό.

Επειδή η ποιότητα του πόσιμου νερού είναι θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και αποτελεί ιδιαίτερη μέριμνα

για εμάς, παρακαλούμε άμεσα να αποκαταστήσετε  την αλήθεια.

Επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας.

 

 

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

& Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕ

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΛΗΜΠΑΤΕ 

 

Ακολουθούν τα πιστοποιητικά:

0695_19_25491064_0011000_1

0695_19_25491063_0011000_1

0695_19_25491062_0011000_1

0695_19_25491061_0011000_1

0695_19_25491060_0011000_1

0683_21_25491052_0011000_1

0683_21_25491051_0011000_1

0683_21_25491050_0011000_1

0683_21_25491049_0011000_1

0683_21_25491048_0011000_1

0683_21_25491047_0011000_1

0683_21_25491046_0011000_1

0683_21_25491045_0011000_1

0683_19_25490468_0011000_1

0683_19_25490467_0011000_1

0683_19_25490466_0011000_1

0683_19_25490465_0011000_1

0683_19_25490464_0011000_1

 

 

 

Εξασθενές χρώμιο, δεν έχει ανιχνευτεί ποτέ στο Δήμο Ερέτριας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ερέτρια 8-12-2015  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΕΤΡΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.)

ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥΣ ΦΑΝΟΚΛΕΟΥΣ,

340 08  ΕΡΕΤΡΙΑ,

Τηλ.: 2229064400,

Fax: 2229064401

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

                  Η ΔΕΥΑ Ερέτριας μετά τη δημοσίευση εγγράφου του ΠΑΚΟΕ, με αποτελέσματα αναλύσεων στα οποία αναφέρεται η ανίχνευση ποσοστών εξασθενούς χρωμίου σε δείγματα που ελήφθησαν από διάφορα σημεία του Δήμου Ερέτριας

 

Ανακοινώνει

 

Εξασθενές χρώμιο, δεν έχει ανιχνευτεί ποτέ στο Δήμο Ερέτριας.

Άμεσα, μετά την ανωτέρω δημοσίευση, πραγματοποιήθηκαν εκ νέου αναλύσεις από την ΔΕΥΑ Ερέτριας σε δείγματα και από τις ίδιες περιοχές που ελήφθησαν  από την ΠΑΚΟΕ, και ανατέθηκε σε διαπιστευμένο εργαστήριο η περαιτέρω ανάλυσή τους, ως προς τις χημικές τους ιδιότητες.

Από τα αποτελέσματα που επισυνάπτονται συνημμένα, διαπιστώθηκε ότι δεν ανιχνεύτηκε εξασθενές χρώμιο.

Παρ’ όλ’ αυτά επειδή η ποιότητα του πόσιμου νερού είναι θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και αποτελεί ιδιαίτερη μέριμνα για εμάς, οι αναλύσεις επαναλήφθηκαν και ανά γεώτρηση, προκειμένου να διασταυρωθούν τα αποτελέσματα, τα οποία και αναμένονται.

Για το λόγο αυτό θα υπάρξει και νεότερη ενημέρωση των πολιτών.

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

& Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕ

 

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΛΗΜΠΑΤΕ

 

Εδώ μπορείτε να δείτε τα πιστοποιητικά:

0683_19_25490464_0011000_1

0683_19_25490465_0011000_1

0683_19_25490466_0011000_1

0683_19_25490467_0011000_1

0683_19_25490468_0011000_1

Πιστοποιητικά ανάλυσης νερού

0695_15_25370423_0011000_1

0683_15_25370418_0011000_1

0683_15_25370419_0011000_1

0683_15_25370420_0011000_1

0683_15_25370421_0011000_1

0683_15_25370422_0011000_1

0695_15_25370424_0011000_1

0695_15_25370425_0011000_1

0695_15_25370426_0011000_1

0695_15_25370427_0011000_1

0695_15_25370428_0011000_1

Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. | Πιστοποιητικά Ανάλυσης

Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. | Πιστοποιητικά Ανάλυσης

 

Πιστοποιητικά Ανάλυσης για τα Παρακάτω Δείγματα

Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. | Πιστοποιητικά Ανάλυσης (Θαλασσών)

Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. | Πιστοποιητικά Ανάλυσης

 

Πιστοποιητικά Ανάλυσης για τα Παρακάτω Δείγματα

Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. | Πιστοποιητικά Ανάλυσης Δ.Δ. Αμαρύνθου

Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. | Πιστοποιητικά Ανάλυσης

 

Πιστοποιητικά Ανάλυσης για τα Παρακάτω Δείγματα