ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Αρχείο συγγραφέα: deyaere

12η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε  στην  12η Τακτική  συνεδρίαση που θα διεξαχθεί  την  27η Νοεμβρίου 2023,   ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 12:30 μ.μ. 

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

10η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε  στην  10η Τακτική  συνεδρίαση που θα διεξαχθεί  την  6η Νοεμβρίου 2023,   ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 12:30 μ.μ. 

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

9η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε  στην  9η Τακτική  συνεδρίαση που θα διεξαχθεί  την  20η Σεπτεμβρίου 2023,   ημέρα Τετάρτη  με ώρα έναρξης 12:30 μ.μ. 

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

8η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε  στην  8η Τακτική  συνεδρίαση που θα διεξαχθεί  την  13η Σεπτεμβρίου 2023,   ημέρα Τετάρτη  με ώρα έναρξης 12:30 μ.μ.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

7η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε  στην  7η Τακτική  συνεδρίαση που θα διεξαχθεί  την  29η Ιουνίου 2023,   ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 12:30 μ.μ.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

6η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε  στην  6η Τακτική  συνεδρίαση που θα διεξαχθεί  την  24η Μαϊου 2023,   ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 12:30 μ.μ. 

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ