ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Προσκλήσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση στην 23η Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 23η Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. που θα γίνει στις  31η Δεκεμβρίου  2019,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.  για ….

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ >>

Πρόσκληση στην 22η Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 22η Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. που θα γίνει στις  30η Δεκεμβρίου  2019,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.  για ……

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ >>

Πρόσκληση στην 21η Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 21η Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. που θα γίνει στις  20η Δεκεμβρίου  2019,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδω >>