ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

4η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε  στη δια περιφοράς 4η συνεδρίαση που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’), μέσω τηλεφώνου την 13η Μαΐου 2020, ημέρα  Τετάρτη, με ώρα έναρξης την 10 π.μ. και λήξη την 13 μ.μ.

 Δείτε την πρόσκληση εδώ