ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

13η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε  στην  13η Τακτική  συνεδρίαση που θα διεξαχθεί  διά ζώσης και ηλεκτρονικά,  την  18η Νοεμβρίου 2022,   ημέρα  Παρασκευή με ώρα έναρξης 12:30 μ.μ. 

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ