ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ποιότητα Νερού

Ποιοτικός Έλεγχος

Νερό Ύδρευσης
Ποιοτικός Έλεγχος γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίζεται η υγεία όλων μας

Θαλασσινό Νερό
Έλεγχος γίνεται και στο θαλασσινό νερό για να γνωρίζουν όλοι οι λουόμενοι την ποιότητα των θαλασσών μας