ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Εξασθενές χρώμιο, δεν έχει ανιχνευτεί ποτέ στο Δήμο Ερέτριας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ερέτρια 8-12-2015  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΕΤΡΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.)

ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥΣ ΦΑΝΟΚΛΕΟΥΣ,

340 08  ΕΡΕΤΡΙΑ,

Τηλ.: 2229064400,

Fax: 2229064401

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

                  Η ΔΕΥΑ Ερέτριας μετά τη δημοσίευση εγγράφου του ΠΑΚΟΕ, με αποτελέσματα αναλύσεων στα οποία αναφέρεται η ανίχνευση ποσοστών εξασθενούς χρωμίου σε δείγματα που ελήφθησαν από διάφορα σημεία του Δήμου Ερέτριας

 

Ανακοινώνει

 

Εξασθενές χρώμιο, δεν έχει ανιχνευτεί ποτέ στο Δήμο Ερέτριας.

Άμεσα, μετά την ανωτέρω δημοσίευση, πραγματοποιήθηκαν εκ νέου αναλύσεις από την ΔΕΥΑ Ερέτριας σε δείγματα και από τις ίδιες περιοχές που ελήφθησαν  από την ΠΑΚΟΕ, και ανατέθηκε σε διαπιστευμένο εργαστήριο η περαιτέρω ανάλυσή τους, ως προς τις χημικές τους ιδιότητες.

Από τα αποτελέσματα που επισυνάπτονται συνημμένα, διαπιστώθηκε ότι δεν ανιχνεύτηκε εξασθενές χρώμιο.

Παρ’ όλ’ αυτά επειδή η ποιότητα του πόσιμου νερού είναι θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και αποτελεί ιδιαίτερη μέριμνα για εμάς, οι αναλύσεις επαναλήφθηκαν και ανά γεώτρηση, προκειμένου να διασταυρωθούν τα αποτελέσματα, τα οποία και αναμένονται.

Για το λόγο αυτό θα υπάρξει και νεότερη ενημέρωση των πολιτών.

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

& Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕ

 

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΛΗΜΠΑΤΕ

 

Εδώ μπορείτε να δείτε τα πιστοποιητικά:

0683_19_25490464_0011000_1

0683_19_25490465_0011000_1

0683_19_25490466_0011000_1

0683_19_25490467_0011000_1

0683_19_25490468_0011000_1