ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

G.I.S.

Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (G.I.S.)


Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα είναι μέσο διαχείρισης, οργάνωσης και συνδυασμού μεγάλου όγκου πληροφοριών με ταυτόχρονη απεικόνιση τους στο χώρο (με μορφή χάρτη). Αποτελούν τη σύγχρονη λύση για άμεση, αποτελεσματική, έγκυρη και σίγουρη διαχείριση δικτύων Υδρεύσεως – Αποχέτευσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι εργαλείο στρατηγικής σημασίας για την άρτια λειτουργία της εταιρίας και τον μελλοντικό σχεδιασμό.

Η χρήση και λειτουργία του G.I.S. στους κόλπους της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μειώνει το χρόνο εργασιών όσον αφορά την παραγωγή χαρτών, εγγυάται την έγκυρη και πλήρη γνώση των δικτύων, μειώνει τους χρόνους ανταπόκρισης στις ανάγκες και στα αιτήματα των πελατών, ελαττώνει τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας, δίνει πρόσβαση σε όλα τα τμήματα και στα ανώτερα στελέχη της εταιρίας να κάνουν τη χρήση του για στρατηγικούς σχεδιασμούς. Αποτέλεσμα αυτών είναι το συμφέρον του καταναλωτή μέσω της βελτίωσης των παροχών υπηρεσιών της εταιρίας.