ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Διοίκηση

Καλώς ήλθατε στην Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας

Η Δημοτική Επιχείρηση διοικείται από 9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά:

  • πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Ερέτριας, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) προέρχονται από την μειοψηφία,
  • ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση αν αυτή απασχολεί περισσότερους από 20 εργαζομένους, υποδεικνυόμενους από τη γενική συνέλευση αυτών,
  • ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής του Δήμου Ερέτριας.
  • Και τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώση σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Μέτα τον ορισμό των μελών, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από αυτά τα μέλη τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας όρισε, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 170/2014 απόφαση του τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος Η Δήμαρχος Αλημπατέ Αμφιτρίτη
Αντιπρόεδρος Φουρμούζης Γεώργιος
Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφία), με αναπληρωτή του τον Βράκα Ιωάννη
Δ.Σ. Μέλος Παρασκευάς Γεώργιος
Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφία), με αναπληρωτή του τον Καραβά Αργύρη
Δ.Σ. Μέλος Βελέντζας Βασίλειος
Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφία), με αναπληρωτή του τον κ. Σμπιλίρη Γεώργιο
Δ.Σ. Μέλος Γουρνής Νικόλαος
Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφία), με αναπληρώτρια την κα Καραμπέτσου Ασημίνα
Μέλος Σαράπης Κων/νος
Εκπρόσωπος εργαζομένων με αναπληρωτή του τον κ. Τσεκούρα Νικόλαο.
Μέλος Κόλλιας Οδυσσέας
Δημότης, με αναπληρωτή του τον κ. Μπασινά Ιωάννη
Μέλος Σταματούκου-Κουρούπη Παρασκευή
Δημότης, με αναπληρώτρια της την Χάρλα Πολυξένη
Μέλος Μανούσος Χρήστος
Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα με αναπληρωτή του τον Στέφανο Μωραΐτη

Πρόεδρος αυτοδίκαια ορίζεται η Δήμαρχος κα. Αλημπατέ Αμφιτρίτη και Αντιπρόεδρος ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Φουρμούζης Γεώργιος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.