ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

8η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε  στην  8η Τακτική  συνεδρίαση που θα διεξαχθεί  διά ζώσης,  την  2α Αυγούστου 2022,   ημέρα   Τρίτη με ώρα έναρξης 12:30 π.μ. 

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ