ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

3η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε  όπως συμμετάσχετε  στην  3η Έκτακτη  συνεδρίαση (διά περιφοράς) που θα διεξαχθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/19 την  25η Φεβρουαρίου   2021,  ημέρα  Πέμπτη   με ώρα έναρξης 11 π.μ. 

Δείτε την πρόσκληση εδώ