ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Σκοποί & Στόχοι

 • Η εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου μας και των χιλιάδων τουριστών που κάθε χρόνο μας επισκέπτονται, παρέχοντας άφθονο και καθαρό νερό, με την κατασκευή νέων δεξαμενών.
 • Η συνεχής βελτίωση και η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών.
 • Η εξάλειψη της γραφειοκρατίας μέσω της αυτοματοποίησης των ενεργειών.
 • Η παροχή άφθονου και καθαρού νερού σε μια εποχή που το νερό αποτελεί πολύτιμο και δυσεύρετο αγαθό.
 • Η λειτουργία, η υγιεινή και η προληπτική συντήρηση του υφιστάμενου συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Η μελέτη έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Η διεκδίκηση χρηματοοικονομικών πόρων (εθνικών και κοινοτικών).
 • Η κατασκευή βιολογικών καθαρισμών.
 • Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.
 • Η κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής που αφορούν την ύδρευση και αποχέτευση.
 • Η προστασία του υπόγειου υδάτινου δυναμικού.
 • Η ολοκλήρωση του ελέγχου των υπαρχόντων διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης.
 • Η εισαγωγή συστήματος τηλεμέτρησης για εντοπισμό των αφανών διαρροών.
 • Η ορθολογική χρήση του προσωπικού και μηχανημάτων για μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών.