ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

3-Αίτηση για επανασύνδεση υδρομετρητή

Αν η υδροδότησή σας έχει διακοπεί κατόπιν αιτήσεώς σας και επιθυμείτε επανασύνδεση, οφείλετε να το δηλώσετε με αίτηση στην υπηρεσία και να καταβάλλετε το Τέλος Επανασύνδεσης.

Αν η υδροδότησή σας έχει διακοπεί λόγω οφειλών, θα πρέπει πρώτα να εξοφληθούν οι λογαριασμοί και μετά να καταβληθεί το Τέλος Επανασύνδεσης.

Έντυπα