ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

2-Αίτηση για διακοπή παροχής

Δικαιολογητικά:

  • Υποβολή αίτησης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου σε έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Α.Δ.Τ., τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).
  • Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης με τον τελευταίο λογαριασμό εξοφλημένο και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
  • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ο ένας εκ των ιδιοκτητών με επιπλέον εξουσιοδότηση των υπολοίπων.

Έντυπα