ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΔΕΥΑ Ερέτριας – Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΔΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 30 ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΕΧΡΙ:

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

-Μία (1) θέση Καθαρίστριας Γραφείων, ΥΕ

-Μία (1) θέση Γενικών Καθηκόντων, ΔΕ

-Τρείς (3) θέσεις Ανειδίκευτου εργάτη, ΥΕ