ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω συχνών διακοπών ρεύματος προκύπτουν προβλήματα στη λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης.

Οι τεχνικοί της ΔΕΥΑ καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Παρακαλούμε για τη λελογισμένη χρήση του νερού.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ