ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΔΕΥΑΕ 2023