ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

1η Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1η Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. που θα γίνει στις  31η Ιανουαρίου  2020,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π. μ. στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Δείτε την πρόσκληση εδώ