ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ανακοινώσεις

Έναρξη από την ΔΕΥΑ Ερέτριας εργασιών κατασκευής συνδέσεων καναλωτών με το δίκτυο Αποχέτευσης οικισμών Αμαρύνθου – Γυμνού

Νέα τιμολογιακή πολιτική ΔΕΥΑΕ

Πρακτικό τακτικής συνεδρίασης ΔΕΥΑΕ 28ης Ιουλίου

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού

Απαντητική επιστολή προς ΠΑΚΟΕ σχετικά με αναλύσεις νερού

Εξασθενές χρώμιο, δεν έχει ανιχνευτεί ποτέ στο Δήμο Ερέτριας

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού